Giới thiệu giải pháp

TOPA là giải pháp kế toán toàn diện được phát triển bởi Dong Hanh Technology với 8 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính cho SME. Giải pháp TOPA là kết hợp của 2 phần: Dịch vụ Kế toán bởi chuyên gia và Hệ thống Phần mềm Kế toán Online. Với sứ mệnh trở thành bộ phận kế toán thuê ngoài chuyên nghiệp, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Khách hàng.

Dịch vụ Kế toán
Trọn gói

Chúng tôi đảm nhiệm công việc tương đương với các vai trò:

 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán thuế
 • Kế toán trưởng

Kế toán viên của TOPA sẽ thực hiện các công việc trên trực tuyến, đồng thời định kỳ đến đối soát dữ liệu, sổ sách tại doanh nghiệp Khách hàng.

Nhưng không bao gồm các công việc cần thực hiện thường xuyên trực tiếp tại doanh nghiệp của các vị trí

 • Thủ quỹ
 • Thủ kho
 • Nhân viên bán hàng
 • Xuất nhập khẩu
Phần mềm Kế toán
Online

Dữ liệu kế toán của Khách hàng được Kế toán viên của TOPA hạch toán lên phần mềm online. Khách hàng được cấp tài khoản để

 • Xem dữ liệu kế toán
 • Lưu trữ chứng từ online
 • Xem báo cáo quản trị: Công nợ; Kho hàng; Doanh thu; Chi phí

Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng thêm các tính năng thông minh

 • Tài khoản cho nhân viên để chấm công, theo dõi tiền lương, tiền tạm ứng
 • Tài khoản cho nhân viên kinh doanh để Quản lý hợp đồng, tính lương kinh doanh
 • Phân hệ Quản lý quan hệ Khách hàng

Chi tiết các công việc của dịch vụ

Công việc Kế toán tổng hợp
 • Hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ từ chứng từ: Mua hàng, Bán hàng
 • Hạch toán, ghi sổ các nghiệp vụ từ chứng từ: Thu tiền, Chi tiền
 • Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tính giá nhập kho, xuất kho
 • Thiết lập bảng lương, tính lương hàng tháng
 • Tính giá vốn hàng bán, giá thành sản xuất
 • Báo tăng, giảm bảo hiểm, kê khai, nộp tiền bảo hiểm
Công việc Kế toán thuế
 • Làm các thủ tục thuế: Đăng ký thuế điện tử; Thông báo tài khoản ngân hàng;
 • Làm các thủ tục về hóa đơn: Đăng ký sử dụng hóa đơn; Thông báo phát hành hóa đơn
 • Các công việc thuế GTGT: Xuất hóa đơn GTGT; Kê khai, nộp thuế GTGT; Báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế Tiêu thụ đặc biệt
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế Thuế nhà thầu
 • Kê khai và nộp thuế Thuế môn bài, thuế Đất, thuế Bảo vệ môi trường
 • Kê khai và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho toàn bộ nhân viên
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm, tính thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Các công việc khác liên quan đến thuế: hoàn thuế, xin giãn thuế, miễn thuế
Công việc Kế toán trưởng
 • Lập các báo cáo Quản trị: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, kho hàng, công nợ
 • Lập các báo cáo Tài chính: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Phân tích Báo cáo Tài chính và đưa tư vấn cho chủ doanh nghiệp
 • Thực hiện các công việc liên quan đến: Góp vốn, Báo cáo tài chính vay vốn; Báo cáo tài chính dự thầu
 • Đối soát, kiểm tra dữ liệu kế toán với chứng từ thực tế
 • Giải trình hồ sơ kế toán với Kiểm toán, Thanh tra thuế
Đứng tên là Kế toán trưởng / Phụ trách kế toán
 • TOPA cử người đứng tên là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán cho doanh nghiệp khách hàng
 • Ký và chịu trách nhiệm các giấy tờ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế của doanh nghiệp như một kế toán toàn thời gian

Mô hình triển khai

Các câu hỏi thường gặp

Khi sử dụng dịch vụ kế toán TOPA thì tôi có cần tuyển kế toán nội bộ không?

Không cần. Tuy nhiên doanh nghiệp bạn vẫn cần có các vị trí đảm nhiệm các công việc thường xuyên tại công ty để phối hợp cung cấp dữ liệu cho kế toán viên của TOPA. Đó là các vị trí của Thủ quỹ - Người quản lý tiền, Thủ kho - Quản lý kho hàng; Nhân viên bán hàng, thu ngân.

Kế toán viên của TOPA có đến công ty của tôi không? Tần suất bao lâu một lần?

Không. Tất cả mọi công việc đều được xử lý online qua phần mềm ngoại trừ những việc bắt buộc phải làm trực tiếp như xin dấu công ty, chữ ký giám đốc hoặc với Khách hàng có nhu cầu kế toán đến để kiểm tra, đối soát, sắp xếp chứng từ hay tư vấn trực tiếp kế toán viên sẽ đến định kỳ theo thỏa thuận.

Kế toán viên TOPA có thay mặt công ty đi giao dịch, làm các thủ tục tại cơ quan thuế, bảo hiểm không?

Có. Các công việc về Thuế và Bảo hiểm đều thuộc phạm vi dịch vụ, kế toán viên TOPA sẽ đảm nhiệm đồng thời trực tiếp đi giao dịch khi phát sinh.

Khi phát sinh mua hàng, bán hàng hay thu chi tiền, ... thì nhân viên báo cho Kế toán TOPA như thế nào?

Doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin ngay sau khi phát sinh cho kế toán viên TOPA bằng một trong những cách sau:

 • Dùng điện thoại chụp ảnh chứng từ (mua, bán, thu chi, ...) và upload lên phần mềm online
 • Hoặc khai báo bảng kê mua, bán, thu chi phát sinh trực tiếp lên phần mềm
 • Hoặc ghi bảng kê mua, bán, thu chi phát sinh vào file và gửi cho kế toán viên
 • Với các giao dịch thu, chi tiền qua ngân hàng thì doanh nghiệp cung cấp sao kê ngân hàng định kỳ cho kế toán

Điểm khác biệt

Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên, tiên phong cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói dành cho doanh nghiệp trên nền tảng là phần mềm kế toán online.
Các dịch vụ khác chỉ làm Kế toán thuế

Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trên thị trường chỉ làm mảng kê khai thuế biệt lập với tình hình kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán TOPA bao phủ toàn bộ các công việc kế toán của doanh nghiệp.

Tiên phong áp dụng công nghệ vào giải pháp kế toán

TOPA là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ kế toán trên phần mềm online tự phát triển. Phần mềm được thiết kế riêng để thuận lợi nhất trong việc trao đổi dữ liệu kế toán giữa doanh nghiệp và kế toán viên từ xa.

Tích hợp đồng bộ với các bộ phận khác

Kế toán là bộ phận liên quan đến tất cả các phòng ban bộ phận khác trong công ty. Vì thế mặc dù là bộ phận kế toán thuê ngoài nhưng giải pháp của TOPA tích hợp sâu với các bộ phận nhân sự, kinh doanh thông qua phần mềm online.

Phù hợp với xu hướng làm việc online

Xu hướng của doanh nghiệp SME là tập trung tối đa vào thế mạnh của mình và thuê ngoài các mảng công việc không cốt lõi và phối hợp công việc từ xa. 90% công việc của dịch vụ TOPA được thực hiện online, giúp hai bên tiết kiệm được tối đa thời gian nguồn lực.